AirtelTigo Money

 • 钱钱点评:加纳通讯旗下支付平台! 支持货币:当地货币
  • 注册国家:加纳
  • 适用地区:当地
  • 支付方式:网站网页,APP
  • 入账费用:免费
  • 提现费用:不详

AirtelTigo Money,加纳支付平台,是加纳通讯商AirtelTigo旗下支付公司。

AirtelTigo成立于2017年,拥有510万用户,是加纳第二大移动电讯运营商,是Airtel和Tigo合并而成。

AirtelTigo Money相关支付方式